Vi levererar renhållningstjänster till kommuner och interkommunala avfallsföretag i hela Sverige

Nordisk Återvinning Service AB blev etablerat senhösten 2011 som ett helägt dotterbolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Norsk Gjenvinning-koncernen är Norges största aktör inom avfall och återvinning. Norsk Gjenvinning utför bl.a. insamling av hushållsavfall i >50 kommuner i Norge och samlar in 1,8 millioner ton med avfall från företag i Norge per år.
 
Vi satsar i Sverige och har som målsättning att etablera oss som en av de ledande aktörerna inom renhållningstjänster. Idag ansvarar vi för insamlingen hos följande kommuner; Sydvästra Göteborg, Varberg och Falkenbergs kommun (även omlastningsstation), Hässleholms kommun, Västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg, Olofström) uppstart oktober 2017, Nordöstra Göteborg – uppstart april 2018 och Norrtälje kommun - uppstart oktober 2018.

 

Vår organisation

Vår vision är att avfall blir lösningen på framtidens resursproblem. Vår organisation präglas av våra fyra värden; Entreprenörskap, Proaktivitet, Ansvar och Laganda

 

Fakta om Norsk Gjenvinning-koncernen

  • Norges ledande avfalls och återvinnings aktör
  • Aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark och England
  • Säljer avfallsbaserade råvaror till industri i Skandinavien, Europa och Asien
  • Volym per år: 1,8 miljoner ton
  • Intäkt per år: 4,2 miljarder NOK
  • Antal anställda: 1.400