Vi levererar renhållningstjänster till kommuner och interkommunala avfallsföretag i hela landet

Vi satsar i Sverige och har som målsättning att etablera oss som en av de ledande aktörerna inom renhållningstjänster. Vi har på kort tid vunnit anbud med följande kommuner; Göteborg, Falkenberg, Varberg, Hässleholm och Västra Blekinge (Sölvesborg, Olofström, Karlshamn) Start 2 okt 2017.

Om oss

Nordisk Återvinning Service AB blev etablerat senhösten 2011 som ett helägt dotterbolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.